Pieniądze na cmentarze wojenne

2014-10-30 16:40:40 (ost. akt: 2014-10-30 16:45:13)

415 tysięcy złotych przeznaczył w tym roku wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Pieniądze na cmentarze wojenne
Środki te zostały przeznaczone głównie na wykonanie prac konserwacyjnych na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych, obejmujących: sprzątanie, wywóz nieczystości, koszenie, wycinkę suchych drzew, , a także na wykonanie koniecznych napraw i remontów, na przykład:

Gmina Giżycko przeprowadziła prace renowacyjne na odkrytej kwaterze wojennej żołnierzy armii niemieckiej poległych w latach 1914-1918 na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego we wsi Kąp. Prace obejmowały m.in. odkopanie i ustawienie pomnika z elementów kamiennych oraz pozostałych zachowanych elementów kwatery wojennej (krzyże, nagrobki). Teren kwatery został przekopany, wyrównany i ogrodzony drewnianym płotem farmerskim. Groby na kwaterze zostały oczyszczone i wyeksponowane powyżej powierzchni gruntu.

Gmina Olecko naprawiła ogrodzenie i odbudowała krzyż na cmentarzu wojennym żołnierzy niemieckich z I wojny światowej w Zabielnie,

Gmina Wielbark wykonała ogrodzenie na cmentarzu żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej z I wojny światowej w Wielbarku przy ul. Kętrzyńskiego,

W 2014 roku, spośród 77 gmin, na terenie których zlokalizowano groby i cmentarze wojenne, przejęciem tych zadań wraz z dotacją zainteresowanie wykazało 61 gmin. Najwyższa kwota dotacji wynosi 30 tys. zł i została przekazana gminie Kalinowo, która pracami pielęgnacyjno-porządkowymi obejmuje corocznie aż 38 grobów i cmentarzy wojennych z I wojny światowej, rozproszonych na terenie gminy.

Nieco mniejszą kwotę otrzymała gmina Nidzica, tj. 24.500 zł, na terenie której znajduje się największy w województwie cmentarz pobitewny z czasów I wojny światowej w Orłowie. Jest to gmina, która każdego roku wspiera administrację rządową zabezpieczając w swoim budżecie środki finansowe przekraczające kwotę dotacji.

Dążąc do poprawy stanu cmentarnictwa wojennego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego corocznie czynione są starania Wojewody o pozyskanie dotacji z innych źródeł. W latach 2009-2014, w ramach dodatkowego dofinansowania przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w kwocie 826 tysięcy 150 zł przy udziale środków finansowych z budżetu Wojewody w wysokości 187.830 zł, odrestaurowano 43 obiekty cmentarnictwa wojennego na terenie województwa. W kilku przypadkach były to inwestycje wieloletnie.

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą wybuchu I wojny światowej, jednym z elementów uczczenia tego wydarzenia jest wydanie przez Wojewodę publikacji pod tytułem „Miejsca pamięci z i wojny światowej na Warmii i Mazurach”. Jest to zbiór artykułów o tematyce pierwszowojennej, ilustrowanych zdjęciami pomników i cmentarzy wojennych z tego okresu. Książka ma zwrócić uwagę mieszkańców i turystów na istnienie takich miejsc, a tym samym ich ochronę przed degradacją.

W projekcie budżetu na 2015 rok na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa zaplanowano środki finansowe na tegorocznym poziomie, tj. 415.000 zł.
Komentarze (0)

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB